Innerbanner

Juridisk oversættelse

Der stilles uhyre høje krav ved oversættelse af juridiske dokumenter, der ikke alene skal viderebringe originaldokumenternes indhold og ånd, men tillige ofte skal lokaliseres, hvorved den juridiske begrebsverden, der hersker i originaldokumentets hjemland (ofte USA eller England) skal oversættes med de tilsvarende, men ganske anderledes, danske begreber. Eller omvendt!

Ligesom ved tekniske oversættelser kræver det et grundigt kendskab til de juridiske systemer og deres forskelligheder – og kræver at oversætteren besidder den nødvendige juridiske forståelse for stoffet.

Det gør vi!