Innerbanner

Hvad vil din virksomhed gerne være kendt for?

PR handler om at gøre dig, dit produkt og/eller din virksomhed kendt for det rigtige
- i den rette målgruppes opfattelse

PR

Wikipedia definerer PR (eller pr), forkortelse for public relations, som: ”en kommunikationsdisciplin, der arbejder med en virksomheds, organisations eller forenings interne og eksterne relationer. Oftest bruges ordet PR om en virksomheds kommunikation i det offentlige rum – typisk ved hjælp af pressemeddelelser.”

Det er faktisk meget præcist formuleret. Man kunne tilføje at PR og annoncering er to sider af samme sag. Men hvor man med annoncering har den fulde kontrol over indhold, størrelse, layout, kommunikationskanal, placering, eksponering og gentagelsesfrekvens – mod til gengæld at betale ved kasse 1 – vil den veludførte PR-kampagne få en langt større effekt.

For hvor alle mennesker har en naturlig distance til en annonces troværdighed, er troværdigheden mod det vi læser i medierne, skrevet af en journalist, meget højere. Det er PR, når det fungerer bedst. Og det er den form for PR vi leverer til private og offentlige virksomheder og organisationer af enhver størrelse.