Innerbanner

Autoriseret oversættelse

En autoriseret oversættelse finder især anvendelse over for officielle myndigheder, som eksempelvis politi og retsvæsen, samt når virksomheder og organisationer har behov for at dokumentere oversætterens kvalitet.

Det er udelukkende beskikkede translatører, der må foretage og stemple autoriserede oversættelser. Denne beskikkelse udstedes af Erhvervsstyrelsen og optages på dennes liste over translatører og tolke. Beskikkelse som translatør tildeles kun personer, der har gennemgået en særlig akademisk uddannelse, og bestået den tilhørende eksamen som translatør. Anni Birgitte Fahlgren er beskikket tolk og translatør.

Som beskikket translatør er man berettiget til at stemple sine oversættelser som et bevis for oversættelsens korrekthed og oversætterens uafhængighed i relation til myndigheder og domstole.