Innerbanner

Om os

Vi indgår i en række forskellige netværk med det formål at yde endnu bedre service, og tilbyde at løse endnu mere komplekse og større opgaver, end vi er i stand til alene.

Og vi påtager os vores del af ansvaret for den måde, hvorpå vi påvirker miljøet og alle virksomhedens interessenter. Eksempelvis henter vi strøm fra husets solcelleanlæg.

Men vi påtager os endvidere vores del af det sociale ansvar, og gennem direkte støtte til udvalgte organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Børns Vilkår, UNICEF, Springsters VELFÆRDSFONDEN samt Læger uden Grænser ønsker vi at hjælpe børn, der ikke er så privilegerede som børn i Danmark. Eksempelvis gennem mikrolån, der sætter børnenes mødre i stand til at etablere små virksomheder, der kan brødføde hele familien, og give børnene mulighed for at komme i skole og tilegne sig vigtig viden.

For lige børn leger bedst.